วัยเริ่มสวย 

เพื่อความมั่นใจในสรีระที่เปลี่ยนแปลง


         วาโก้ “บลูม” ชุดชั้นในตัวแรกของวัยเริ่มสวย ที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในสรีระที่เปลี่ยนแปลง มีทั้งเสื้อกล้ามตัวยาวเพื่อปกปิดทรวงอกที่เริ่มเปลี่ยนแปลง, เสื้อกล้ามครึ่งตัว-เสื้อบังทรง และยกทรงทั้งแบบไม่มีโครงและมีโครง เพื่อประคองทรวงอกที่ขยายตัว


เปิดอ่าน