งดงามในความพอเพียง มอบรายได้ช่วยกาชาด

นิทรรศการผลงานศิลปะ 14 ปี บนเส้นทางสังกะสี "งดงามในความพอเพียง"

งดงามในความพอเพียง มอบรายได้ช่วยกาชาด          

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนสังกะสีเก่า ของ อ.สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ หรือที่รู้จักกันในนาม สมศักดิ์ สังกะสี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด จะจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 14 ปี บนเส้นทางสังกะสี ภายใต้ชื่อ “งดงามในความพอเพียง” เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะที่สะท้อนความงดงามของความพอเพียงในหลากกลายเรื่องราวให้ผู้รักงานศิลปะได้ร่วมชื่นชมผลงานและเปิดโอกาสให้ร่วมประมูลภาพที่ทรงคุณค่า โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลและส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพวาด สมทบบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งดงามในความพอเพียง มอบรายได้ช่วยกาชาด

          อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ในการจัดนิทรรศการศิลปะ 14 ปี บนเส้นทางสังกะสี ภายใต้ชื่อ “งดงามในความพอเพียง” นี้ เป็นการนำสังกะสีเก่าซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้แล้ว มีความเก่าโดยธรรมชาติ มีความเรียบง่ายสื่อถึงความเป็นอนิจจัง นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่สะท้อนความงดงามในมิติ ความพอเพียงในหลากหลายเรื่องราว แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอันทรงคุณค่า โดยนำมาจัดแสดงมากกว่า 80 ภาพ
          "นอกจากนี้ยังได้รับมอบภาพจากศิลปินรับเชิญจำนวน 5 ภาพ เพื่อนำมาจัดประมูลมอบรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย ภาพพ่อหลวง เทคนิคสีชอล์กบนกระดาษ จาก อภิชัย การิกาญจน์, ภาพพระมหาราชา เทคนิคอะคริลิกบนผ้าใบ ผลงานของ ประพันธ์ หมื่นเผือ, ภาพร่มเย็นบนแผ่นดินแม่ เทคนิคอะคริลิกบนผ้าใบ ผลงานของ ปานทอง กันบุรมย์, ภาพคู่ฟ้าคู่แผ่นดิน2 และ 5.ภาพในหลวงในดวงใจ 2 เทคนิคสีอะคริลิกบนสังกะสีเก่า ผลงานของตัวเอง ซึ่งจะจัดประมูลในวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8” สมศักดิ์ สังกะสี กล่าวรายละเอียด

งดงามในความพอเพียง มอบรายได้ช่วยกาชาด

อ.สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ 

        ทั้งนี้ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทั่วไปรวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมงานนิทรรศการศิลปะ 14 ปี บนเส้นทางสังกะสี ภายใต้ชื่อ “งดงามในความพอเพียง” ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-5 มิถุนายน (วันธรรมดาเริ่มเวลา 10.00–19.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เริ่มเวลา 12.00-18.00 น.) ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0-2256-4440, 0-2255-9911 เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการโทร.08-1818-1288


เปิดอ่าน