บทความการทำความดี
ความดีคือความสุขที่ยั่งยืน
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (ดีแทค)

 

“ความดีคือความสุขที่ยั่งยืน”

 

คิดดี ทำดี เกิดขึ้นได้ง่าย แต่ยากที่ความดีเหล่านั้นจะถูกลืมเลือน
ความสุขที่ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นได้จริง ถ้าเชื่อมั่นและศรัทธาในการเป็นคนดี
 
Having good thoughts and doing good deeds are doable,
But the consequences are unforgettable.
One with good faith and strong will to be good shall receive lifelong happiness. 

บทความการทำความดี
Slide 1
คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ประธานกรรมการ
Slide 1
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริหาร
Slide 1
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (ดีแทค)
Slide 1
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Slide 1
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Slide 1
นายบุญชัย โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
Slide 1
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่